Dens priecāsies par mašīnu

Mani sauc Dens. Man ir 3 gadi. Man patīk mašīnas un spēlēties ar tām.

Vecums: 3 gadi
Sociālā darbinieka komentārs:

Dens dzīvo daudz bērnu ģimenē, kura jau 5 gadus ir Sociālā dienesta klienti. Ģimenē ir 4 mazgadīgi bērni. Abi vecāki ir bezdarbnieki. Ģimene pārtiek no valsts un Sociālā dienesta pabalstiem. Tēvs cenšas uzlabot materiālo stāvokli strādājot pagaidu darbus. Māte iespēju robežās nodrošina bērniem nepieciešamo aprūpi.

Kāds to šobrīd ir izvēlējies! Pēc 10 minūtēm tā varbūt atbrīvosies.