Dāvids vēlētos mašīnu ar pulti

Mani sauc Dāvids. Man ir 4 gadi. Dāvanā ļoti gribu mašīnu vadāmu ar pulti.

Vecums: 4 gadi
Sociālā darbinieka komentārs:

Dāvidam ir 4 gadi. Dāvids ir devītais bērns daudz bērnu ģimenē. Dāvidam ir četri brāļi un piecas māsas. Dāvida māte nestrādā ir bērna kopšanas atvaļinājumā. Dāvida ģimene ir kupla un draudzīga. Ģimenē audzina bērnu ar invaliditāti. Ģimenei ir piešķirti sociālie pabalsti un cita veida palīdzība un atbalsts.

Kāds to šobrīd ir izvēlējies! Pēc 10 minūtēm tā varbūt atbrīvosies.