Katrīna priecāsies saņemt lelli

Mīļo rūķīti esmu uzvedies ļoti rātni, par labo uzvedību es vēlētos dāvanu. Rotaļu lelli, leļļu ratus.

Vecums: 4 gadi
Sociālā darbinieka komentārs:

Ģimenē aug pieci bērni, Katrīnai ir gadu vecāka māsa un vēl gadu trīs brālīši, jaunākam brālītim četri mēneši. Katrīnai patīk zīmēt, krāsot grāmatiņas, patīk rokdarbi. Meitene ir aktīva, vēlas palīdzēt. Ģimenē ir trūcīgi apstākļi, lielu atbalstu mammai sniedz tētis ar savu intensīvo iesaiti bērnu audzināšanā.

Kāds to šobrīd ir izvēlējies! Pēc 10 minūtēm tā varbūt atbrīvosies.

Citas kartītes