Gita vēlas saņemt lelli

Es vēlos lelli, kura runā un rada emocijas, jo man ir vismīļākā vēlēšanās. Es vēlos leļļu ratiņus, lai man būtu, ar ko stumdīt lelli.

Vecums: 5 gadi
Sociālā darbinieka komentārs:

Gita aug daudz bērnu ģimenē. Ģimenē vienīgā pelnītāja ir mamma. Lai nodrošinātu bērniem pamatvajadzības, mamma strādā smagu fizisku darbu, kurš atrodas ļoti tālu no ģimenes dzīvesvietas. Ģimenei periodiski tiek sniegta gan praktiska, gan materiāla palīdzība.

Kāds to šobrīd ir izvēlējies! Pēc 10 minūtēm tā varbūt atbrīvosies.