Sigita vēlētos Led gaismas

Es vēlos LED gaismas, lai var visādas krāsas gaismas slēgt. Es vēlētos tās ar pulti.

Vecums: 12 gadi
Sociālā darbinieka komentārs:

Sigita ir vidējais bērns trībērnu ģimenē, tā kā mamma viena rūpējas par bērniem, tad ar dāvanu sarūpēšanu nevar iepriecināt bērnus, jo ir svarīgi nodrošināt pamatvajadzības, ko arī paveic. Sigita mācās 6.klasē un apzinīgi pilda visus skolas uzdevumus. Labi padodas dziedāšana un zīmēšana.

Kāds to šobrīd ir izvēlējies! Pēc 10 minūtēm tā varbūt atbrīvosies.

Citas kartītes