“Laimas” labdarības namiņš šogad atzīmē 10 gadus!   PALDIES Ikvienam, kas dalījās ar savu sirds siltumu un dāvināja sapņa piepildījumu kādam no Latvijas bērniem. Esam patiesi priecīgi un aizkustināti par brīnumu, ko katru gadu no jauna uzburam, un ticam, ka arī nākamgad radīsim svētku sajūtu daudzās, jo daudzās ģimenēs! 

Projektā piedalās bērni no ģimenēm ar dažādiem sociālajiem statusiem – gan no daudzbērnu, audžu un maznodrošinātām ģimenēm, gan bērni ar invaliditāti –,  kuri lolo tādus pašus sapņus kā viņu vienaudži, tikai diemžēl viņu vecākiem pašiem nav iespējas tos piepildīt.

0
0
0

Bērnu kartītes