Paula priecāsies saņemt mīkstu kaķīti un saldumus

Salavecīt! Es Ziemassvētkos ļoti vēlētos rotaļlietu, mīkstu kaķīti un saldumus.

Vecums: 5 gadi
Sociālā darbinieka komentārs:

Mājsaimniecībā dzīvo 4 cilvēki. Mamma nestrādā, bezdarbniece, ar NVA palīdzību aktīvi meklē darba iespējas. Tētis ir izdienas pensionārs. Bērni: dēls ( 12 gadi) mācās pamatskolas 6. klasē, meita ( 5 gadi) apmeklē PII. Ģimene ir draudzīga, atbalstoša, pastāv abpusēja cieņa un tolerance starp bērniem un ģimenes locekļiem.

Kāds to šobrīd ir izvēlējies! Pēc 10 minūtēm tā varbūt atbrīvosies.