Atteikšanās no kartiņas

Rezervācjas numurs ir atrodams rezervācjas apstiprinājumā, kas tika nosūtīts uz e-pastu.
Kartītes ID ir atrodams rezervācijas apstiprinājumā, kas tika nosūtīts uz e-pastu.