Ar kurjeru

Rezervācijas numurs ir atrodams rezervācijas apstiprinājumā, kas tika nosūtīts uz e-pastu.
Kartītes numurs ir atrodams rezervācijas apstiprinājumā, kas tika nosūtīts uz e-pastu.
Ievadi datumu, kad vēlies nodot paku kurjeram.

Adrese, uz kuru jāierodas kurjeram

LV-
Ļoti svarīgi to ievadīt pareizu!
Papildus informācija kurjeram par sūtījuma paņemšanas adresi (durvju kods, kabineta nr. utml.)